Mar 28, 2020   4:12 p.m. Soňa
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Proposal of measures to streamline internal communication in company Bekaert Hlohovec a.s.
Written by (author): Bc. Katarína Sollárová
Department: Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)
Thesis supervisor: doc. Ing. Miroslava Mĺkva, PhD.
Opponent:doc. Ing. Marta Kučerová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh opatrení na zefektívnenie vnútropodnikovej komunikácie v spoločnosti Bekaert Hlohovec, a.s.
Summary:Hlavným cieľom bakalárskej práce bolo nájsť riešenia na zefektívnenie vnútropodnikovej komunikácie v spoločnosti Bekaert Hlohovec a.s. Bakalárska práca sa skladá zo štyroch samostatných kapitol. V prvej kapitole sme sa zaoberali teoreticko pojmovou charakteristikou vnútropodnikovej komunikácie. V druhej kapitole sme zanalyzovali vnútropodnikovú komunikáciu v spoločnosti Bekaert Hlohovec a.s. históriu, produkty, organizačnú štruktúru. Samotnú analýzu sme realizovali pomocou dotazníkového prieskumu. V tretej kapitole sa nachádzajú už konkrétne navrhované opatrenia pre zlepšenie vnútropodnikovej komunikácie. A posledná kapitola je zameraná na zhodnotenie navrhovaných riešení v podniku.
Key words:komunikácia, vnútropodniková komunikácia, komunikačné nástroje, efektívna komunikácia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited