Feb 18, 2020   7:00 a.m. Jaromír
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:A utility for users logging into the WinCC RT software via RFID
Written by (author): Bc. Richard Lenkavský
Department: Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)
Thesis supervisor: doc. Ing. Michal Kopček, PhD.
Opponent:Ing. Bohuslava Juhásová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Utilita pre logovanie používateľov do WinCC RT cez RFID
Summary:LENKAVSKÝ, Richard: Utilita pre logovanie používateľov do WinCC RT cez RFID. [Bakalárska práca] - Slovenska technická univerzita v Bratislave. Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave; Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky. - Trnava: MTF STU, 2018. 59 s. Technológia RFID je v dnešnej dobre rozšírená a využiteľná vo viacerých smeroch. Tieto technológie neustále napredujú a implementujú sa do rôznych odvetví. Cieľom tejto práce je využiť potenciál RFID čítacích zariadení v automatizovanom priemysle. Uľahčiť používateľom prihlásenie do zariadení prostredníctvom RFID karty bez nutnosti zadávania prihlasovacích údajov, a to s použitím už existujúcich a používaných dochádzkových kariet. Predpokladáme, že tým nielen zefektívnime prihlasovanie, ale aj zamedzíme vzniku chýb pri prihlasovaní a overovaní zamestnanca pracujúceho na zariadení.
Key words:RFID technológia, SOAP server, RFID karta, RFID čítačka kariet, WinCC Runtime, C#

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited