Feb 18, 2020   8:53 a.m. Jaromír
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Broadcast / multicast in VANET networks
Written by (author): Bc. Damián Vertaľ
Department: Institute of Multimedia Information and Communication Technologies (FEEIT)
Thesis supervisor: prof. Ing. Ivan Baroňák, PhD.
Opponent:Ing. Matej Molnár
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Broadcast/multicast v sieťach typu VANET
Summary:Táto bakalárska práca sa zameriava na problematiku broadcastu/multicastu v sieťach typu VANET. V prvej časti je bližšie vysvetlená podstata siete VANET, známe komunikačné protokoly pre broadcast/multicast v tejto sieti a algoritmy v rámci týchto protokolov. V druhej časti je analyzovaný problém vzájomnej interferencie a rušenia vysielania z viacerých vysielačov v sieti VANET a navrhnuté riešenie týchto problémov. Tretia časť je venovaná návrhu vlastného jednoduchého komunikačného protokolu, ktorý sme následne odsimulovali v pomocou simulátorov SUMO a Omnet++.
Key words:VANET, broadcast, multicast

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited