Apr 7, 2020   1:47 p.m. Zoltán
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Residential house
Written by (author): Bc. Gergely Pőthe
Department: Department of Building Technology (FCE)
Thesis supervisor: doc. Ing. Viera Somorová, PhD.
Opponent:Ing. Andrej Bisták
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Bytový dom
Summary:Cieľom mojej bakalárskej práce je vypracovanie projektovej dokumentácie pre bytový dom, ktorý sa nachádza v Dunajskej Strede. Súčasťou práce je časový harmonogram, ktorý je navrhnutý na hrubú stavbu a technologický predpis o vyhotovení vnútornej keramickej dlažby. V textovej časti bakalárskej práce sú technické správy pre projekt organizácie výstavby, ku konštrukčnému riešeniu a k statike bytového domu. Výkresová časť obsahuje konštrukčné výkresy, situáciu projektu organizácie výstavby, výkres tvaru a výkres vystuženia.
Key words:projekt organizácie výstavby, časový plán, konštrukčné riešenie, bytový dom, keramická dlažba

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited