Feb 19, 2020   12:00 p.m. Vlasta
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Rehabilitation of the "Tabačka" town block in urban monument reservation Banská Štiavnica for the purpose of the new city center.
Written by (author): Ing. Andrea Solčianska
Department: Department of Architecture (FCE)
Thesis supervisor: doc. Ing. arch. Jana Gregorová, PhD.
Opponent:Ing. arch. Katarína Vošková, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Rehabilitácia mestského bloku "Tabačka" v MPR Banská Štiavnica pre účely nového centra mesta.
Summary:Predmetom diplomovej práce bolo navrhnúť zástavbu a funkčné využitie mestského bloku – lokality nachádzajúcej sa pri vstupe do mesta, na rozhraní tradičnej zástavby historického jadra MPR a novej panelákovej zástavby ostatnej časti sídla. Ide o formujúce sa nové centrum , čiastočne susediaceho s bývalou priemyselnou zónou mesta, ktorá v súčasnosti za pomoci konverzie funkcií nadobúda novú podobu a využitie. Pred Tabakovou továrňou som navrhla zástavbu objektov rôznej funkcie súvisiacej s verejnými účelmi. Objemovú hmotu som prebrala s miernymi korekciami z historickej štruktúry zástavby, ktorá na tomto území stála pred jej zbúraním. Terénnu konfiguráciu územia som riešila jednotlivými terasami, ktoré boli riešené pre rôzne druhy verejnosti a verejným aktivitám. Obsahom práce bolo aj bližšie riešenie jedného z objektov. Vybrala som najfrekventovanejšiu budovu zástavby , ktorá mi spája Dolnú ulicu, „Tabačku“ a Žigmund šachtu- hlavnú urbanistickú os. Preto je hlavná funkcia objektu Galéria- výstavné priestory, doplnkové funkcie sú kafetéria a administratíva. V riešenej stavbe je navrhnutá novodobá architektúra do takej miery, aby sa charakter pôvodnej lokality nezmenil.
Key words:historická zástavba, galéria, výstavný priestor, terasy

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited