18. 1. 2020  13:06 Bohdana
Akademický informační systém

Závěrečné práce


Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Možnosti využitia sorpčných procesov na dočisťovanie odpadových vôd
Autor: Ing. Monika Kováčová
Pracoviště: Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
Vedoucí práce: prof. Ing. Igor Bodík, PhD.
Oponent:doc. Ing. Tomáš Mackuľak, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Možnosti využitia sorpčných procesov na dočisťovanie odpadových vôd
Abstrakt:Táto diplomová práca sa zaoberá možnosťami využitia sorpčných procesov na dočisťovanie odpadových vôd. Jej teoretická časť bližšie popisuje danú problematiku a následne navrhuje sorpčné metódy, ktoré sú vhodné pre odstraňovanie mikropolutantov z odpadových vôd. Cieľom experimentálnej časti je zistiť ako vplýva zmena pH na účinnosť adsorpcie mikropolutantov na adsorbent. Ako vhodné a dostupné adsorbenty sa použili prírodné zeolity rôznych frakcií a aktívne uhlie (granulované, práškové). Testovala sa aj sorpčná kapacita dvoch druhov adsorbentov.
Klíčová slova:mikropolutanty, farmaceutické výrobky, účinnosť adsorpcie, odpadová voda, sorpčné metódy, vplyv pH

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně