Nov 18, 2019   9:58 p.m. Eugen
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Degradation of Drugs in Waste Waters
Written by (author): Ing. Eva Králiková
Department: Department of Inorganic Technology (IICTM FCFT)
Thesis supervisor: prof. Ing. Ján Híveš, PhD.
Opponent:Ing. František Šimko, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Degradácia farmaceutík v odpadových vodách
Summary:Farmaceutiká sa v súčasnej dobe radia medzi látky, ktoré pri zvyšujúcej sa konzumácií predstavujú riziko nielen pre životné prostredie ale aj organizmy v ňom žijúce. Ich výskyt, hlavne vo vodných zdrojoch, sa pohybuje od koncentrácie ng/L do μg/L. Keďže liečivá sú navrhnuté tak, aby boli účinné pri malých koncentráciách, predstavuje aj toto malé znečistenie potenciálnu hrozbu. Predmetom predkladanej diplomovej práce je degradácia farmaceutík z odpadových vôd použitím ekologického oxidovadla železanu, adsorpcie na aktívnom uhlí a ich kombinácie. Cieľom tejto práce bolo stanoviť podmienky, pri ktorých sa dosiahne najvyššia účinnosť degradácie skúmaných farmaceutík vo vodných roztokoch karbamazepínu, diklofenaku, iopromidu a papaverín hydrochloridu. Zároveň sa porovnávali degradačné účinnosti dosiahnuté pri adsorpcii, pri pridaní želazanov a pri kombinácií oboch metód. Účinnosť degradácie pri adsorpcií stúpala so zvyšujúcim sa množstvom pridaného aktívneho uhlia. Najvyššia dosiahnutá účinnosť pri adsorpcii bola 99,3 % pri prídavku 15 mg aktívneho uhlia. Pri použití železanov sa dosahovali nižšie účinnosti a najvyššia predstavovala 91,2 % pri karbamazepíne. Pri kombinácii oboch metód sa dosahovali oveľa vyššie účinnosti aj pri použití nižších množstiev aktívneho uhlia.
Key words:farmaceutiká, železany, adsorpcia, odpadová voda, aktívne uhlie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited