Dec 8, 2019   12:01 p.m. Marína
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Metal Corrosion in Materials Used for the Heat Accumulation
Written by (author): Ing. Kristína Oravcová
Department: Department of Inorganic Technology (IICTM FCFT)
Thesis supervisor: prof. Ing. Vladimír Danielik, PhD.
Opponent:Ing. František Šimko, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Korózia kovov v materiáloch používaných pre skladovanie tepla
Summary:Materiály používané na skladovanie tepla získaného z obnoviteľných zdrojov energie sú látkami, ktorých fázová premena nastáva pri teplote nižšej ako 80 °C. Fázovou premenou je možné v danej látke uskladniť veľké množstvo latentného tepla. Aby bolo možné tieto materiály aplikovať v systémoch na akumuláciu tepla, je nutné poznať ich korózny vplyv na konštrukčné materiály systémov. V tejto diplomovej práci sme skúmali korózny vplyv vybraných hydrátov anorganických solí na tri druhy kovov. Testovanými kovmi boli nehrdzavejúca oceľ, oceľ triedy 11 a hliník. Experimenty prebiehali v prostrediach zmesi dekahydrátu síranu sodného a dodekahydrátu síranu draselno-hlinitého (2:1), v hexahydráte dusičnanu nikelnatého a hexahydráte dusičnanu kobaltnatého. Vo všetkých prostrediach bola najodolnejšia nehrdzavejúca oceľ. Iba v prostredí zmesi dekahydrátu síranu sodného a dodekahydrátu síranu draselno-hlinitého a v prostredí hexahydrátu dusičnanu nikelnatého je použitie nehrdzavejúcej ocele bez rizík. Prostredie hexahydrátu dusičnanu kobaltnatého spôsobilo na všetkých testovaných typoch kovov korózne poškodenie, ktoré neumožňuje ich aplikáciu.
Key words:korózia, PCM, skladovanie tepla, nehrdzavejúca oceľ, oceľ, hliník

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited