Nov 21, 2019   8:05 a.m. Elvíra
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Use of Worms to Remove Polystyrene Waste
Written by (author): Ing. Jakub Paškevič
Department: Department of Environmental Engineering (ICEE FCFT)
Thesis supervisor: doc. Ing. Tomáš Mackuľak, PhD.
Opponent:RNDr. Dmitrij Bondarev, Ph.D.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Využiteľnosť červov pri odstraňovaní polystyrénového typu odpadu
Summary:Cieľom diplomovej práce bolo posúdenie možnej biodegradácie polystyrénu larvami Zophobas morio, ktoré disponujú schopnosťou konzumácie tohto polyméru. Následne bol dokázaný prechod rozhryzeného polystyrénu až do exkrementov, ktoré z chemického hľadiska obsahovali napríklad skupiny s benzénovým jadrom. Potom boli analyzované spolu s ohryzkami, ktoré po konzumácii zostávali. V prípade ohryzkov nedochádzalo k štrukturálnym zmenám, no v prípade exkrementov sme určité špecifické chemické odlišnosti pozorovali. Exkrementy lariev adaptovaných na polystyrén obsahovali v porovnaní s neadaptovanými napríklad L- tyrozín metylester, kyselinu trans-3-indolakrylovú a 8-hydroxychynolín. Následnými behaviorálnymi testami bolo dokázané, že polystyrén prítomný v potrave lariev nemal negatívny vplyv na ich špecifickú pohybovú aktivitu. Pri pozorovaní zloženia črevnej mikrobioty lariev boli pozorované rozdiely pri larvách adaptovaných a neadaptovaných na polystyrén. Adaptované larvy obsahovali v tráviacom ústrojenstve rozdielne mikrobiálne zloženie, napríklad Klebsiella pneumoniae a Acinetobacter radioresistens, pričom u neadaptovaných nebola ich prítomnosť zaznamenaná. Je teda možné predpokladať, že sa črevná mikrobiota lariev na konzumovaný polystyrén postupne značne prispôsobila.
Key words:mikroplasty, polystyrén, biodegradácia, larvy, LC-MS, FTIR-IČ, mikroorganizmy

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited