Jan 20, 2020   6:47 a.m. Dalibor
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:The impact of selected nanomaterials on human health
Written by (author): Ing. Michaela Majerová
Department: Department of Environmental Engineering (ICEE FCFT)
Thesis supervisor: doc. Ing. Tomáš Mackuľak, PhD.
Opponent:doc. Ing. Lucia Bírošová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Vplyv vybraných nanomateriálov na ľudské zdravie
Summary:Nanotechnológie sa v posledných rokoch zaznamenali výrazný vývoj, pričom sa rozšírili do všetkých aplikácií, počnúc kozmetikou až po environmentálne technológie. Avšak v štúdiách sa nedostatočne zaoberajú možnou toxicitou nanomateriálov, čo vytvára prekážku v ich ďalšom rozvoji a použití. Táto diplomová práca práve pojednáva o možnom vplyve vybraných nanomateriálov na ľudské zdravie, kde bol použitý 3D tkanivový model kože EpiDerm. Z výsledkov predloženej práce vyplýva, že u vybraných nanomateriáloch sa prejavili toxické účinky, alebo naopak vykazovali protekčné mechanizmy. Ich toxicita závisí od rozmerov daných častíc, ale aj od ich spôsobu modifikácie a interakcie s daným modelom.
Key words:nanomateriály , toxicita, fototoxicita, nanomedicína, nanokozmetika

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited