Jan 20, 2020   7:35 a.m. Dalibor
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Ozonization as a Way for Post-treatment of Wastewater with pharmaceutical pollution
Written by (author): Ing. Zuzana Sameliaková
Department: Department of Environmental Engineering (ICEE FCFT)
Thesis supervisor: prof. Ing. Igor Bodík, PhD.
Opponent:prof. Ing. Ján Derco, DrSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Ozonizácia ako spôsob dočisťovania odpadových vôd s obsahom farmaceutík
Summary:Cieľom predkladanej diplomovej práce bolo zistiť, aké účinné je odstraňovanie mikropolutantov z odpadových vôd prostredníctvom ozonizácie ako pokročilého oxidačného procesu. Teoretická časť práce sa zaoberá problematikou výskytu liečiv v odpadových vodách vo svete i na Slovensku. Práca opisuje postupy a procesy čistenia odpadových vôd a účinnosť odstraňovania liečiv na čistiarni odpadových vôd. Samostatná kapitola je venovaná pokročilým oxidačným procesom, ktoré slúžia ako nástroj na degradáciu liečiv. Praktická časť sa venuje realizácii laboratórneho pokusu - ozonizácii odpadovej vody a sleduje vplyv dĺžky ozonizácie na účinnosť odstraňovania mikropolutantov. Väčšina liečiv z každej indikačnej skupiny sa účinne odstránila už po jednej minúte ozonizácie. Z výsledkov práce vyplýva, že ozonizácia je veľmi účinným nástrojom na čistenie odpadových vôd s obsahom farmaceutík, ale kvôli vysokej finančnej náročnosti je to v praxi málo využívaná metóda.
Key words:čistiareň odpadových vôd, liečivá, mikropolutanty, odpadová voda, ozonizácia, AOPs

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited