Dec 13, 2019   5:04 p.m. Lucia
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Micropollutants in Waste Waters
Written by (author): Ing. Peter Zelienka
Department: Department of Inorganic Technology (IICTM FCFT)
Thesis supervisor: prof. Ing. Ján Híveš, PhD.
Opponent:Ing. Jarmila Mlynáriková, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Mikropolutanty v odpadových vodách
Summary:Pod ťarchou stále sa zhoršujúcich klimatických podmienok a zvyšujúcej sa spotrebe znečistenie vytvárajúcich chemikálií je otázka čistenia vody kľúčová. V tejto práci sa zaoberáme metódami sanácie mikropolutantov pomocou železanov a aktívneho uhlia. Skúmané sú organické, prchavé látky a to: benzén, toluén, etylbenzén, xylén, chlórbenzén, kumén a fenol. Pripravené vzorky s koncentráciami 0,05 až 0,2 mL L-1 sme degradovali pomocou železanov (1-10) mg L-1 a v ekvimolárnom pomere k skúmanej látke. Adsorpciu skúmaných látok na aktívne uhlie sme vykonali s koncentráciami (20-300) mg L-1. Najvyššie dosiahnuté degradačné účinnosti pre železany sú: fenol 34,2 %, chlórbenzén 45,8 %, benzén 58,9 %, toluén 71,2 %, xylén 72,8 %, etylbenzén 94,6 %, kumén 94,6 %. Najvyššie adsorpčné účinnosti pre aktívne uhlie sú: fenol 33,5 %, pre benzén 53,7 %, pre chlórbenzén 58,7 %, pre toluén 66 %, pre xylén 67,5 %, a pre kumén 86,2 %.
Key words:železany, aktívne uhlie, organické mikropolutanty, dočisťovanie odpadových vôd

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited