Feb 18, 2020   7:32 a.m. Jaromír
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Office building with production
Written by (author): Ing. Barbora Kráľová
Department: Department of Building Structures (FCE)
Thesis supervisor: doc. Ing. et Ing. arch. Milan Palko, PhD.
Opponent:Ing. Dušana Halúzová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Administratívna budova s výrobou
Summary:Hlavným cieľom záverečnej diplomovej práce bolo vytvoriť komplexný architektonický a konštrukčný návrh administratívnej budovy s výrobou obuvi. Parcela objektu sa nachádza v okrajovej časti mesta Martin na Kollárovej ulici. Svojim architektonickým riešením, použitými materiálmi a farbami sa navrhovaný objekt snaží začleniť do okolitého prostredia. Pomocou vegetačnej pochôdznej strechy a vysokých okien poskytuje kontakt s okolitou prírodou a panoramatický výhľad. Objekt má jednoduchý pôdorys tvaru obdĺžnika doplnený o dve exteriérové schodiská vedúce na pochôdznu strechu. Hmotou je budova navonok kváder. Funkčne by sa dala rozdeliť práve v časti objektovej dilatácie. Prvá časť objektu je polyfunkčná, prevažne dvojpodlažná, orientovaná na administratívu, školenie, predaj obuvi, oddych a stravovanie, hygienu a technické zázemie. Druhou časťou je časť výrobná a skladová, ktorá má výšku prevažne cez dve podlažia. Strecha je taktiež rozdelená dilatáciou na strechu pochôdznu vegetačnú nad polyfunkčnou časťou budovy a na strechu štrkovú bezúčelovú nad výrobnými a sladovými priestormi. Farebnosť výrobnej haly je riešená obkladom z drevených cédrových hranolov, doplneným vysokými oknami s antracitovými kovovými rámami. Stavba má jednotnú výšku, avšak nie rovnakú podlažnosť. Podzemné podlažie budova nemá. Hlavný vstup do objektu je na severozápade. Parkovanie je zabezpečené parkoviskom pred budovou. Dominantou budovy je riešenie pochôdznej vegetačnej strechy s bežeckou traťou, svetlíkmi slúžiacimi na sedenie a prestrešením átria s použitím ETFE fólií. Riešená administratívna budova s výrobou bola z hľadiska architektonického, konštrukčného a urbanistického navrhnutá vzhľadom na požiadavky aktuálnych technických noriem.
Key words:obuv, administratívna budova s výrobou, vegetačná strecha, ETFE

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited