Apr 1, 2020   4:20 p.m. Hugo
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title: The Impact of Foreign Transmission Systems on Power Lines of the Monitored Transsmision System
Written by (author): Ing. Janko Hovan
Department: Institute of Power and Applied Electrical Engineering (FEEIT)
Thesis supervisor: doc. Ing. Žaneta Eleschová, PhD.
Opponent:Ing. Martin Jedinák, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Vplyv zahraničných prenosových sústav na prenosové vedenia sledovanej sústavy
Summary:Diplomová práca je zameraná na poskytnutie základných znalostí na tému vplyv zahraničných prenosových sústav na prenosové vedenia sledovanej sústavy. Prvá časť diplomovej práce je zameraná na teoretický rozbor danej problematiky. Druhá časť je zameraná na opis ustáleného stavu namodelovanej sústavy. Posledná časť diplomovej práce sa zaoberá analýzou koeficientov ovplyvnenia a porovnaním súborov externých nepredvídaných porúch stanovených na základe výpočtov N-1 a N-2 udalostí.
Key words:jednoduché a mimoriadne typy nepredvídaných porúch, súbor nepredvídaných porúch, Prenosové vedenia, prenosová sústava, koeficienty ovplyvnenia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited