25. 5. 2020  11:18 Urban
Akademický informační systém

Závěrečné práce


Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Diplomová práce
Název práce:Vplyv zahraničných prenosových sústav na prenosové vedenia sledovanej sústavy
Autor:
Ing. Janko Hovan
Pracoviště:
Vedoucí práce:
doc. Ing. Žaneta Eleschová, PhD.
Oponent:
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:
Vplyv zahraničných prenosových sústav na prenosové vedenia sledovanej sústavy
Abstrakt:
Diplomová práca je zameraná na poskytnutie základných znalostí na tému vplyv zahraničných prenosových sústav na prenosové vedenia sledovanej sústavy. Prvá časť diplomovej práce je zameraná na teoretický rozbor danej problematiky. Druhá časť je zameraná na opis ustáleného stavu namodelovanej sústavy. Posledná časť diplomovej práce sa zaoberá analýzou koeficientov ovplyvnenia a porovnaním súborov externých nepredvídaných porúch stanovených na základe výpočtov N-1 a N-2 udalostí.
Klíčová slova:
jednoduché a mimoriadne typy nepredvídaných porúch, súbor nepredvídaných porúch, Prenosové vedenia, prenosová sústava, koeficienty ovplyvnenia

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně