Aug 15, 2020   4:32 a.m. Marcela
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
Multipurpose Building in Crescenzago, Milan
Written by (author):
Department: Institute of Architectural Constructions and Civil Engineering Structures (FA)
Thesis supervisor:
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Polyfunkčný dom v Crescenzago, Miláno
Summary:Zadaním záverečnej diplomovej práce, bolo formou architektonickej štúdie navrhnúť polyfunkčný objekt situovaný na pozemku v mestskej časti Crescenzago v Miláne, Taliansko. Súčasťou zadania je navrhnúť aj urbanistické riešenie danej lokality. Miláno čelí novej etape vývoja. Do roku 2030, bude mať viac ako 12 000 ľudí vyše 85 rokov, zatiaľ čo vyše 50 000 ľudí bude reprezentovať mladých obyvateľov vo veku od 19 do 34 rokov. Plán, ktorý mesto má, hľadá inkluzívny rast pre všetky lokality a všetkých obyvateľov. Mesto potrebuje udržateľné riešenie zamerané na zlepšenie kvality života ľudí žijúcich v Miláne. Daná práca sa zameriava práve na jednu z riešených mestských častí, pomenovanú podľa stanice metra Crescenzago, v súlade s víziou #milano2030, zameranú na omladenie a obnovenie mestských častí. Postupnou analýzou územia vznikol urbanistický návrh, ktorý bol založený na križovaní dvoch hlavných osí pretínajúcich dané územie. Pre posilnenie osí bol riešený objekt umiestnený k bodu ich stretu, kde vytvára hlavný uzol bývania a občianskej vybavenosti pre dané územie. Cieľom bolo navrhnúť päť podlažnú budovu, ktorej prvé dve nadzemné podlažia budú dostatočne spĺňať požiadavky na občiansku vybavenosť, ktorá v riešenej mestskej časti chýba. Následné tri nadzemné podlažia budú zamerané na bývanie, ktoré je navrhované pre mladé rodiny, sociálne slabších a ľudí vyššieho veku, dôchodcov. Tvar budovy je pomerne jednoduchý, zložený z kvádrov poukladaných na seba. Daný tvar ma zvýrazniť priečnu pešiu os vedenú cez pozemok. Celkový návrh je riešený aj s peším či automobilovým napojením na pozemku. Prvá časť, preddiplomový projekt bola venovaná komplexnému urbanistickému návrhu. Následne v druhej časti, architektonickej štúdii, bol spracovaný návrh polyfunkčnej budovy.
Key words:
polyfunkčný dom, bývanie, občianska vybavenosť, rozvoj, udržateľnosť

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited