Feb 21, 2020   4:49 p.m. Eleonóra
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Study of the sorption properties of materials used to capture organic matter
Written by (author): Ing. Peter Godovčin
Department: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Thesis supervisor: Ing. Hana Kobetičová, PhD.
Opponent:Ing. Tomáš Štefko, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Štúdium sorpčných vlastností materiálov používaných pri zachytávaní organických látok
Summary:Cieľom tejto práce testovanie vlastnosti sorpčných materiálov používaných pri zachytávaní organických látok. Praktická časť diplomovej práce je rozdelená na dve experimentálne časti. Prvý experiment sa zaoberal vplyvom času odkvapkávania na veľkosť sorpčnej kapacity. Druhý experiment skúmal aký vplyv má recyklácia na výkonnosť sorbentu. Oba experimenty boli vykonané podľa modifikácie postupov uvedených v norme ASTM F726-12. Testovanými sorpčnými materiálmi (značky EUSORP), boli univerzálne sorbenty MPH/MPHF Premium, chemické sorbenty CPH/CPHF Premium a olejové sorbenty OPH/OPHF Premium. Vybrané sorbenty boli testované v troch rôznych látkach. Jednalo sa o motorovú naftu OMV, reznú kvapalinu Castrol Syntilo 9918 a hydraulický olej Castrol Hyspin AWS 32. Získane výsledky boli spracované vo forme grafov. V rámci zhodnotenia sme sa okrem vplyvu času odkvapkávania na veľkosť sorpčnej kapacity a vplyvu recyklácie na výkonnosť venovali aj tomu, či sorbenty spĺňajú minimálne požiadavky pre uvedenie na trh podľa normy STN EN ISO 9073 a či majú nami získane výsledky štatisticky významné.
Key words:sorbenty, recyklácia, výkonnosť, odkvapkávací čas, sorpčná kapacita, rezná kvapalina, hydraulický olej, motorová nafta

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited