Aug 18, 2019   0:47 a.m. Elena, Helena
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Occupational health and safety assessment at Lear Corporation
Written by (author): Ing. Bronislava Hudcovská
Department: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Thesis supervisor: Ing. Alica Bartošová, PhD.
Opponent:Ing. Pavol Čekan, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Zhodnotenie BOZP v úseku logistika v podniku Lear Corporation
Summary:Diplomová práca je zameraná na bezpečnosť a ochranu zdravia v úseku logistiky v spoločnosti Lear Corporation. Jej cieľom je preskúmať súčasný stav danej problematiky vo vybranom podniku, následne vypracovať analýzu a navrhnúť opatrenia, ktoré budú postupne implementované. Úvodná časť práce je zameraná na všeobecnú problematiku BOZP v úseku logistiky a na jednotlivé legislatívne požiadavky pre túto oblasť. Druhá časť je venovaná rozdeleniu prevádzkových prostriedkov, ktoré je možné vo výrobnej logistike používať. V tejto časti práce sú tiež uvedené spôsoby, vďaka ktorým je vo výrobnom podniku dosahovaná čo najvyššia bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci v logistike. Ďalšia časť poukazuje na skutočný stav danej problematiky v podniku Lear Corporation. Ten bol posúdený na základe štatistík dostupných v rámci spoločnosti a z pozorovania pri pravidelných návštevách. Pre posúdenie možných nebezpečenstiev v danej oblasti bola vypracovaná rozšírená bodová metóda, z ktorej vyplynulo, že je nevyhnutné navrhnúť bezpečnostné opatrenia, ktoré zvýšia bezpečnosť v logistike, a zabezpečia pokles nehôd. Hlavným prínosom práce je vyhotovenie školiacich video-postupov pre nakládku a vykládku, ktoré sa v súčasnosti už začínajú používajú v spoločnosti Lear Corporation a návrh bezpečných pokynov pre prepravcov v súlade s platnou legislatívou.
Key words:vykládka, školiaci video-postup, BOZP, nakládka, logistika

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited