Dec 15, 2019   3:03 p.m. Ivica
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Study of antibiotic capture on microplastics
Written by (author): Ing. Lujza Vargová
Department: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Thesis supervisor: RNDr. Maroš Sirotiak, PhD.
Opponent:Ing. Lenka Blinová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Štúdium zachytávania antibiotík na mikroplastoch
Summary:V práci sa venujeme mikroplastom v životnom prostredí, ich toxicite a všadeprítomnej a pretrvávajúcej povahe. Mikroplasty sa stali globálnym environmentálnym problémom a potenciálnym rizikom pre ľudské populácie. V práci je opísaná všestrannosť mikroplastov, ktorá spôsobujú problémy niekoľkými rôznymi spôsobmi. Jedná sa napríklad o mechanické dráždenie vnútorností živočíchov, uvoľňovanie plastových monomérov a chemikálií pridávaných počas výroby alebo schopnosť mikroplastov sorbovať a interagovať s bežnými environmentálnymi kontaminantmi. Podrobnejšie sa venujeme rozšírenej akumulácii liečiv vo vodnom prostredí, environmentálnym rizikám spojených s antibiotikami a ich adsorpcia na mikroplasty slúžiace ako nosič týchto kontaminantov. V experimentálnej časti sa venujeme stanoveniu kinetiky adsorpcie antibiotika chloramfenikolu na vzorkách vybraných mikroplastov.
Key words:mikroplasty, antibiotiká, životné prostredie, kontaminanty, adsorpcia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited