19. 9. 2020  2:08 Konštantín, pamätný deň - Deň prvého verejného vystúpenia Slovenskej národnej rady
Akademický informační systém

Závěrečné práce


Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Diplomová práce
Název práce:
Návrh na zavedenie Container manažmentu v podniku Lear Corporation Seating Slovakia s.r.o.
Autor:
Ing. Rebeka Bielovičová
Pracoviště:
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
Vedoucí práce:
Oponent:
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Návrh na zavedenie Container manažmentu v podniku Lear Corporation Seating Slovakia s.r.o.
Abstrakt:
Cieľom diplomovej práce je návrh na zavedenie Container manažmentu v spoločnosti Lear Corporation Seating Slovakia s.r.o. na základe teoretických východísk riešenej problematiky a výsledkov analýzy súčasného stavu obalového hospodárstva v spoločnosti. Práca bola rozdelená na štyri kapitoly. V prvej kapitole sme charakterizovali potrebné teoretické pojmy pre správne pochopenie riešenej problematiky a zamerali sme sa najmä na teoretické poznatky z oblasti logistiky a obalového hospodárstva. V analytickej časti práce sme analyzovali vratné obaly, ktoré vlastní spoločnosť Lear Corporation Seating Slovakia s.r.o., a ktoré sa v spoločnosti používajú. Na základe výsledkov analýzy súčasného stavu sme navrhli v tretej kapitole riešenia na implementáciu Container manažmentu. V poslednej kapitole sme zhodnotili navrhnuté riešenia z personálneho, technického a ekonomického hľadiska.
Klíčová slova:
logistika, vratné obaly, obalové hospodárstvo, Container manažment, Container manažment systém

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně