22. 9. 2020  10:22 Móric
Akademický informačný systém

Záverečné práce


Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:
Návrh na zavedenie Container manažmentu v podniku Lear Corporation Seating Slovakia s.r.o.
Autor:
Ing. Rebeka Bielovičová
Pracovisko:
Vedúci práce:
Oponent:
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Návrh na zavedenie Container manažmentu v podniku Lear Corporation Seating Slovakia s.r.o.
Abstrakt:
Cieľom diplomovej práce je návrh na zavedenie Container manažmentu v spoločnosti Lear Corporation Seating Slovakia s.r.o. na základe teoretických východísk riešenej problematiky a výsledkov analýzy súčasného stavu obalového hospodárstva v spoločnosti. Práca bola rozdelená na štyri kapitoly. V prvej kapitole sme charakterizovali potrebné teoretické pojmy pre správne pochopenie riešenej problematiky a zamerali sme sa najmä na teoretické poznatky z oblasti logistiky a obalového hospodárstva. V analytickej časti práce sme analyzovali vratné obaly, ktoré vlastní spoločnosť Lear Corporation Seating Slovakia s.r.o., a ktoré sa v spoločnosti používajú. Na základe výsledkov analýzy súčasného stavu sme navrhli v tretej kapitole riešenia na implementáciu Container manažmentu. V poslednej kapitole sme zhodnotili navrhnuté riešenia z personálneho, technického a ekonomického hľadiska.
Kľúčové slová:
logistika, vratné obaly, obalové hospodárstvo, Container manažment, Container manažment systém

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene