Jan 26, 2020   2:54 p.m. Tamara
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Proposal to rationalize supply at IKEA Industry Slovakia Ltd. Malacky, plant Trnava
Written by (author): Ing. Monika Hájeková
Department: Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)
Thesis supervisor: Ing. Viera Bestvinová, PhD.
Opponent:Ing. Ľubica Mrvová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh racionalizácie zásobovania v spoločnosti IKEA Industry Slovakia s.r.o. Malacky, o.z. Trnava
Summary:HÁJEKOVÁ, Monika: Návrh racionalizácie zásobovania v spoločnosti IKEA Industry Slovakia s.r.o. Malacky, o.z. Trnava. [Diplomová práca] – Slovenská technická univerzita v Bratislave. Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave; Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu. – Školiteľ: Ing. Viera Bestvinová, PhD. – Trnava: MTF STU, 2019. 69 s. Cieľom diplomovej práce bolo na základe získaných teoretických poznatkov a vykonanej analýzy v podniku IKEA Industry Slovakia s.r.o. Malacky, o.z. Trnava vypracovať návrh racionalizácie zásobovania. Práca je rozdelená do štyroch kapitol. V prvej kapitole sú uvedené teoretické poznatky zásobovania, riadenia zásob a skladovania. V druhej kapitole sme sa zamerali na sklad drevotrieskových dosiek. Popísali sme proces ich nákupu, uskladnenia a výdaja do výroby. Vypracovali sme ABC a XYZ analýzy. V tretej kapitole sme vypracovali štyri konkrétne návrhy, ktoré racionalizujú proces zásobovania. Štvrtá kapitola je zameraná na zhodnotenie návrhov z ekonomického i technického pohľadu.
Key words:zásoby, riadenie zásob, skladovanie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited