12. 12. 2019  5:07 Otília
Akademický informační systém

Závěrečné práce


Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Návrh zlepšenia aplikácie preferenčných kalkulácií ako nástroja finančného controllingu v podniku ZF Slovakia, a.s.
Autor: Ing. Libor Maturkanič
Pracoviště: Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
Vedoucí práce: prof. Ing. Dušan Baran, PhD.
Oponent:Ing. Viera Bestvinová, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Návrh zlepšenia aplikácie preferenčných kalkulácií ako nástroja finančného controllingu v podniku ZF Slovakia, a.s.
Abstrakt:Cieľom tejto diplomovej práce je navrhnúť také zlepšenia, ktoré by podniku ZF Slovakia, a. s. pomohli efektívnejšie a presnejšie aplikovať preferenčné kalkulácie na základe teoretických poznatkov a analýzy súčasnej situácie v podniku. Diplomová práca je rozdelená na štyri kapitoly. V prvej kapitole sú uvedené teoretické východiská v oblasti controllingu, jeho delenie, funkcie a ciele. Teoretické východiská sú získané prostredníctvom použitia odbornej literatúry. Druhá kapitola obsahuje informácie o predstavení spoločnosti ZF Slovakia, a. s., následne je popísaná analýza aplikácie preferenčných kalkulácií v podniku ZF Slovakia, a. s. Tretia kapitola uvádza konkrétne návrhy na zlepšenie aplikácie preferenčných kalkulácií v podniku ZF Slovakia, a. s. Štvrtá, záverečná kapitola obsahuje zhodnotenia navrhnutých riešení.
Klíčová slova:controlling, preferenčné kalkulácie, odchýlky, podnik

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně