Feb 18, 2020   8:08 a.m. Jaromír
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:SIMATIC ProDiag based machine and plant diagnostics
Written by (author): Ing. Miroslava Fačková
Department: Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)
Thesis supervisor: doc. Ing. Michal Kopček, PhD.
Opponent:Ing. Eduard Nemlaha, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Diagnostika strojov a zariadení na báze SIMATIC ProDiag
Summary:Diplomová práca je zameraná na diagnostiku strojov a zariadení na báze SIMATIC ProDiag pre produkciu spoločnosti Skartek, s. r. o. V prvej časti práce je teoreticky opísaná problematika. Ďalšia časť práca disponuje vzorovým príkladom. Jeho opis a následná konfigurácia dohľadov slúži ako ukážka pre implementáciu softvérovej knižnice ProDiag. Nasledujúca kapitola diplomovej práce je venovaná testovaniu vzorového príkladu a testovaniu implementovanej knižnice ProDiag. Po testovaní nasleduje vyhodnotenie využiteľnosti knižnice ProDiag v produkcii spoločnosti Skartek, s. r. o. Posledná časť práce obsahuje opis, analýzu a návrh konfigurácie knižnice ProDiag v rámci výrobného zariadenia zakúpeného zákazníkom IAC Group Lozorno.
Key words:PLC, SIMATIC ProDiag, výrobná linka

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited