Apr 7, 2020   1:31 p.m. Zoltán
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title: Development and Programming of Controlling Algorithm for Building Ventilation in RS DCU control system platform
Written by (author): Ing. František Pelech
Department: Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)
Thesis supervisor: Ing. Eduard Nemlaha, PhD.
Opponent:doc. Ing. Michal Kopček, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Vývoj a programovanie riadiaceho algoritmu pre technológiu budovy v RS DCU control system platform
Summary:Bc. Pelech František: Vývoj a programovanie riadiaceho algoritmu pre technológiu budovy v RS DCU control system platform [Diplomová práca] – Slovenská technická univerzita v Bratislave. Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave; Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a matematiky. - Ing. Eduard Nemlaha, PhD. Cieľom práce je navrhnúť riadiaci systém pre ventiláciu vzduchu v budove. V prvej kapitole je opísaná súčasná moderná domácnosť a jej prvky. Druhá kapitola formuluje problémy a zhŕňa výsledky vykonanej analýzy, ktorým sa práca venuje. Tretia kapitola obsahuje metódy a nástroje, ktoré boli použité pri práci. Posledné kapitoly obsahujú popísané bloky kódu. Opísaný kód je využívaný na ventiláciu vzduchu v danej budove.
Key words:Vzduchotechnika, Scilab, Xcos, DCU

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited