Apr 3, 2020   8:06 p.m. Richard
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Closed-die Forgings Production Effectivity Increasing
Written by (author): Ing. Kristína Haladová
Department: Institute of Production Technologies (MTF)
Thesis supervisor: doc. Ing. Jozef Bílik, PhD.
Opponent:doc. Ing. Mária Kapustová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Zvyšovanie efektívnosti výroby zápustkových výkovkov
Summary:Diplomová práca sa zaoberá možnosťami zvyšovania efektívnosti výroby zápustkových výkovkov. Pojednáva o životnosti, ako jedným z faktorov, ktorý ovplyvňuje efektivitu výroby. Teoretická časť diplomovej práce je venovaná sumarizácii poznatkov o jednotlivých faktoroch ovplyvňujúcich životnosť zápustiek ako materiál, konštrukčné a výrobné riešenie zápustky, účinok mechanického a tepelného zaťaženia a technologické podmienky pri tvárnení. Ďalej sa venuje možnostiam zvyšovania životnosti mechanickým spevňovaním povrchových vrstiev. Experimentálna časť sa zaoberá vplyvom dynamického guľôčkovania na životnosť kovacej zápustky. Zápustka bola povrchovo spevnená guľôčkovaním a uvedená do prevádzky. Následne sa skúmala životnosť zápustky po aplikácii guľôčkovania.
Key words:výkovok, zápustkové kovanie, životnosť, spevňovanie povrchu, guľôčkovanie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited