Feb 28, 2020   8:29 p.m. Zlatica
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Modification of the cutting plate for machining the hardened shaft and the tool holder in the selected company
Written by (author): Ing. Marek Beliansky
Department: Institute of Production Technologies (MTF)
Thesis supervisor: Ing. Marcela Bučányová, PhD.
Opponent:Ing. Martina Kusá, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Modifikácia reznej platničky pre obrábanie kaleného hriadeľa a držiaka nástroja vo vybranom podniku
Summary:Obsahom práce je popis obrábacieho procesu, ktorý je používaný vo vybranom podniku, následné návrhy modifikácií a prevedenie návrhov modifikácie na reznej platničky a držiaka nástroja. Táto diplomová práca je venovaná problému s tvorbou triesky vo výrobnom procese. Jedná sa konkrétne o výrobný proces, pri ktorom sa sústruží vnútorný priemer na kalenom hriadeli. Pri sústružení dochádza k zlému lámaniu triesky, čo zapríčiňuje zlý odvod triesky z vnútra hriadeľa, kde sa usadzuje. Usadená trieska vo vnútri hriadeľa spôsobuje problémy s dodržiavaním geometrických tolerancií v ďalšom výrobnom procese, ktorý je automatizovaný. Pri ďalšom automatizovanom procese sa stáva, že trieska znečistí hrot koníka stroja používaného k obrábaniu pri nasledujúcej operácii, čo má za následok veľké hádzanie na čelných plochách hriadeľa, a tým už prekročenie predpísanej špecifikácie na výrobnom výkrese od zákazníka. Cieľom je zníženie počtu nepodarkov vo výrobnom procese, jedná sa hlavne o správne definovanie problému a o relevantnú modifikáciu elementov procesu obrábania, ktorými sa zabezpečí požadovaný výsledok.
Key words:sústruženie, kalená oceľ, držiak nástroja, rezná platnička

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited