23. 9. 2019  3:07 Zdenka
Akademický informační systém

Závěrečné práce


Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Návrh zefektívnenia skladového hospodárstva v podniku Schurter ( SK ) s.r.o.
Autor: Ing. Lukáš Solčanský
Pracoviště: Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
Vedoucí práce: Ing. Lukáš Jurík, PhD.
Oponent:Ing. Natália Horňáková, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Návrh zefektívnenia skladového hospodárstva v podniku Schurter ( SK ) s.r.o.
Abstrakt:SOLČANSKÝ, Lukáš Bc.: Návrh zefektívnenia skladového hospodárstva v podniku Schurter ( SK ) s.r.o. [Diplomová práca] - Slovenská technická univerzita v Bratislave. Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave; Ústav priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvality. - Školiteľ: Ing. Lukáš Jurík, PhD. – Trnava: MTF STU, 2019., 83 s. Cieľom diplomovej práce je navrhnúť zefektívnenie skladového hospodárstva v podniku Schurter ( SK ) s.r.o. na základe analýzy teórie skladového hospodárstva a analýzy súčasného stavu skladového hospodárstva v spomínanom podniku. Obsahom diplomovej práce sú štyri hlavné kapitoly. Prvá kapitola sa zaoberá teoretickými poznatkami z oblasti podnikovej logistiky, logistiky skladu, skladového hospodárstva a zásob. Druhá kapitola sa zaoberá analýzou skladového hospodárstva v podniku Schurter ( SK ) s.r.o.. Tretia kapitola obsahuje naše návrhy na zefektívnenie skladového hospodárstva v podniku Schurter ( SK ) s.r.o.. Posledná štvrtá kapitola sa zaoberá zhodnotením návrhov.
Klíčová slova:plytvanie, efektívnosť, podniková logistika, skladové hospodárstvo

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně