21. 9. 2019  15:46 Matúš
Akademický informačný systém

Záverečné práce


Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Návrh zefektívnenia skladového hospodárstva v podniku Schurter ( SK ) s.r.o.
Autor: Ing. Lukáš Solčanský
Pracovisko: Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
Vedúci práce: Ing. Lukáš Jurík, PhD.
Oponent:Ing. Natália Horňáková, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Návrh zefektívnenia skladového hospodárstva v podniku Schurter ( SK ) s.r.o.
Abstrakt:SOLČANSKÝ, Lukáš Bc.: Návrh zefektívnenia skladového hospodárstva v podniku Schurter ( SK ) s.r.o. [Diplomová práca] - Slovenská technická univerzita v Bratislave. Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave; Ústav priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvality. - Školiteľ: Ing. Lukáš Jurík, PhD. – Trnava: MTF STU, 2019., 83 s. Cieľom diplomovej práce je navrhnúť zefektívnenie skladového hospodárstva v podniku Schurter ( SK ) s.r.o. na základe analýzy teórie skladového hospodárstva a analýzy súčasného stavu skladového hospodárstva v spomínanom podniku. Obsahom diplomovej práce sú štyri hlavné kapitoly. Prvá kapitola sa zaoberá teoretickými poznatkami z oblasti podnikovej logistiky, logistiky skladu, skladového hospodárstva a zásob. Druhá kapitola sa zaoberá analýzou skladového hospodárstva v podniku Schurter ( SK ) s.r.o.. Tretia kapitola obsahuje naše návrhy na zefektívnenie skladového hospodárstva v podniku Schurter ( SK ) s.r.o.. Posledná štvrtá kapitola sa zaoberá zhodnotením návrhov.
Kľúčové slová:plytvanie, efektívnosť, podniková logistika, skladové hospodárstvo

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene