Nov 22, 2019   8:53 p.m. Cecília
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Selected aspects of the environmental and safety management in a selected company
Written by (author): Ing. Natália Antalová
Department: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Thesis supervisor: doc. RNDr. Miroslav Rusko, PhD.
Opponent:Ing. Jozef Harangozó, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Vybrané aspekty environmentálneho a bezpečnostného manažérstva vo vybranej spoločnosti
Summary:SÚHRN ANTALOVÁ, Natália: Vybrané aspekty environmentálneho a bezpečnostného manažérstva vo vybranej spoločnosti [Diplomová práca] – Slovenská technická univerzita v Bratislave. Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave; Ústav integrovanej bezpečnosti. Školiteľ: doc. RNDr. Miroslav Rusko, PhD. – Trnava: MTF STU, 2019, 76str. Predkladaná diplomová práca sa zaoberá problematikou niektorých aspektov environmentálneho a bezpečnostného manažérstva vo vybranej spoločnosti. Práca je rozčlenená do štyroch častí. Prvá časť sa venuje problematike environmentálnej udržateľnosti priemyselných aktivít. Druhá časť je zameraná na problematiku environmentálneho reportingu. V tretej kapitole sú popísané vybrané štandardy manažérskych systémov. Posledná štvrtá kapitola ako praktická časť práce je zameraná na meranie osvetlenia vo výrobnom závode spoločnosti PSA PEUGEOT CITRŐEN Slovakia
Key words:environment, manažérstvo, bezpečnosť

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited