Dec 14, 2019   11:59 a.m. Branislava, Bronislava
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Safety and environmental management of the products in a selected products group
Written by (author): Ing. Matej Čáp
Department: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Thesis supervisor: doc. RNDr. Miroslav Rusko, PhD.
Opponent:Ing. Jozef Harangozó, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Bezpečnostné a environmentálne manažérstvo produktov vo vybranej výrobkovej skupine
Summary:Predkladaná diplomová práca sa zaoberá problematikou environmentálneho a bezpečnostného manažérstva produktov v oblasti stavebníctva. Práca je rozčlenená do štyroch častí. Prvá časť sa venuje problematike certifikácie produktov. Druhá časť je zameraná na problematiku environmentálneho a bezpečnostného označovania produktov. V tretej kapitole je popísaná energetická účinnosť a energetický certifikát budov. Posledná štvrtá kapitola je zameraná na označovanie vybraných stavebných materiálov s cieľom informovať spotrebiteľov, schému environmentálneho označovania produktov na Slovensku, základné a špecifické kritéria v rámci posudzovania vybraných výrobkových skupín z oblasti stavebníctva na Slovensku.
Key words:bezpečnostné označovanie, produkt, environmentálne označovanie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited