Nov 21, 2019   8:53 a.m. Elvíra
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Safety and environmental labelling of the accessories in automotive vehicles
Written by (author): Ing. Mário Černý
Department: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Thesis supervisor: doc. RNDr. Miroslav Rusko, PhD.
Opponent:Ing. Pavol Čekan, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Bezpečnostné a environmentálne označovanie vybraného príslušenstva v automobilových prostriedkoch
Summary:Prvá kapitola práce sa zaoberá označovaním produktov. Druhá kapitola sa zaoberá bezpečnostným, environmentálnym a ekonomickým posudzovaním produktov. Tretia kapitola popisuje posudzovanie životného cyklu produktov a inžinierstvo životného cyklu. Štvrtá kapitola sa venuje problematike bezpečnostného a environmentálneho označovania detských autosedačiek. Súčasťou je dotazníkový prieskum zameraný na technické aspekty detských autosedačiek; prieskum zameraný na skúsenosti s používaním detských autosedačiek v praxi a prieskum zameraný na povedomie respondentov v oblasti označovania detských autosedačiek.
Key words:environmentálne označovanie, bezpečnostné označovanie, ekodizajn, detské autosedačky

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited