Nov 19, 2019   10:40 a.m. Alžbeta
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Safety and environmental management of the products in a selected products group
Written by (author): Ing. Laura Hanuláková
Department: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Thesis supervisor: doc. RNDr. Miroslav Rusko, PhD.
Opponent:Ing. Eva Buranská, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Bezpečnostné a environmentálne manažérstvo produktov vo vybranej výrobkovej skupine
Summary:Predkladaná diplomová práca sa zaoberá problematikou environmentálneho a bezpečnostného označovania produktov. Práca je rozčlenená do štyroch častí. Prvá časť definuje nástroje environmentálnej politiky, proces implementácie environmentálnych manažérskych systémov, ich základné prvky a výhody. Objasňuje používanie environmentálneho a bezpečnostného označovania výrobkov ako informačný nástroj produktovej politiky, ktorý má slúžiť nie len verejnosti, ale i mnohým organizáciám. Druhá časť je zameraná na problematiku spotrebiteľského správania, riešenie krízy ochrany životného prostredia a udržateľnej spotreby. V tretej kapitole je v skratke popísaný vybraný produkt – detský kočík, jeho jednotlivé prvky a technické predpisy, ktoré upravujú podmienky jeho používania a označovania. Posledná štvrtá kapitola je zameraná na riziká spojené s používaním vybraného produktu, jeho analýzy a vyhodnotenie vnímania upozorňujúcich štítkov zo strany spotrebiteľov. Na záver hodnotíme výsledky analýzy rizík spojených s používaním vybraného produktu a vplyv upozorňujúcich štítkov na spotrebiteľov.
Key words:environmentálne označovanie, bezpečnostné označovanie, produkt, detský kočík

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited