Nov 17, 2019   7:56 a.m. Klaudia, štátny sviatok - Deň boja za slobodu a demokraciu
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Safety and environmental labelling in automotive industry
Written by (author): Ing. Lukáš Jankovič
Department: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Thesis supervisor: doc. RNDr. Miroslav Rusko, PhD.
Opponent:Ing. Jozef Harangozó, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Bezpečnostné a environmentálne označovanie v automobilovom sektore
Summary:Práca je členená do štyroch častí. V prvej časti sú definované pojmy súvisiace s dopravnou politikou, jej význam pri tvorbe dopravnej politiky, analyzuje historický vývoj dopravnej politiky na území Slovenska a prezentuje novodobú dopravnú politiku Slovenska ako súčasť dopravnej politiky EÚ. Druhá časť sa zaoberá medzinárodnými dohodami o cestnej premávke (ADR). V tretej kapitole sú popísané značenia, ktoré súvisia s cestnou dopravou ako napríklad označovanie dopravných prostriedkov, povinný štítok výrobcu a pod. Posledná štvrtá kapitola sa venuje značeniu, ktoré súvisí s prevádzkou motorových vozidiel. V závere sú vyhodnotené výsledky prieskumu zameraného na predajcov pneumatík, prieskumu týkajúceho sa niektorých prvkov pri využívaní vozidla a výsledky porovnania palubných dosiek vybraných automobilov a veteránov.
Key words:doprava, dopravná politika, dopravné značenie, bezpečnosť

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited