Nov 21, 2019   10:46 p.m. Elvíra
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Gloves to protect hands in a variety of work activities
Written by (author): Ing. Renata Mráziková
Department: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Thesis supervisor: doc. RNDr. Miroslav Rusko, PhD.
Opponent:prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Rukavice na ochranu ruky pri rôznych pracovných činnostiach
Summary:Diplomová práca je zameraná na ochranu ruky pri rôznych pracovných činnostiach pomocou ochrannej rukavice. Teoretická časť popisuje problematiku pracovných činností potenciálne ohrozujúcich ruku, aký je dôraz na ochranu tela k zaisteniu osobnej ochrany, uvedené kategórie rukavíc pre prácu v rôznom prostredí a popísané bezpečnostné požiadavky na rukavice na ochranu ruky pri rôznych pracovných činnostiach. V ďalšej časti je popísané označenie ochranných rukavíc, meranie ruky a vybratie správnej veľkosti rukavice. Práca je zameraná na pracovné činnosti, pri ktorých sa ochranné rukavice používajú, ich chyby, životnosť a komfort pri užívaní. Popísané sú aj ochranné rukavice na domáce pracovné činnosti a návrh na zlepšenie pri správnom výbere veľkosti.
Key words:Osobné ochranné pracovné prostriedky, ochranné rukavice, hodnotenie ochranných rukavíc

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited