Feb 25, 2020   6:39 p.m. Frederik
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Design and production of the forming tool for development of the silent block bowl with the computer aided
Written by (author): Ing. Matej Kos
Department: Institute of Production Technologies (MTF)
Thesis supervisor: doc. Ing. Jozef Bílik, PhD.
Opponent:Ing. Róbert Sobota, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Konštrukcia a výroba tvárniaceho nástroja na výrobu misky silentbloku s počítačovou podporou
Summary:Cieľom tejto diplomovej práce je návrh konštrukcie a výroby tvárniaceho nástroja na výrobu misky silentbloku. Prvá kapitola sa venuje problematike konštrukcie tvárniacich nástrojov a ich použitia. Sú tu zahrnuté základné pojmy a rozdelenie tvárniacich nástrojov. Nasleduje teoretický rozbor konštrukcie tvárniacich nástrojov. V úvode druhej kapitoly sú objasnené CA systémy a ich vývoj. Nasleduje ich delenie a uvedenie najpoužívanejších CA systémov. Ďalej sa táto kapitola venuje CAD/CAM systému CREO 4.0 Parametric. Tretia kapitola popisuje postup pri konštrukčnom návrhu tvárniaceho nástroja, obsahuje základne výpočty a konkrétny ideový návrh nástroja. Ďalšia kapitola popisuje samotnú tvorbu modelov funkčných častí nástroja v CAD/CAM systéme CREO 4.0 Parametric a tvorbu výkresovej dokumentácie. Záverečná kapitola popisuje voľbu polotovaru a návrh výroby funkčných častí nástroja spolu so stručným technologickým postupom. Výsledkom tejto diplomovej práce je výkresová dokumentácia funkčných častí tvárniaceho nástroja pre výrobu misky silentbloku priložené na CD a stručný technologický postup výroby funkčných častí nástroja.
Key words:tvárniaci nástroj, počitačová podpora, CREO 4.0, silentblok, konštrukcia, výroba

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited