Apr 2, 2020   10:27 a.m. Zita
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title: Information system for the food delivery company
Written by (author): Ing. Martin Križo
Department: Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)
Thesis supervisor: Ing. Eduard Nemlaha, PhD.
Opponent:Ing. Lukáš Špendla, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Informačný systém pre firmu zaoberajúcu sa rozvozom jedla
Summary:KRIŽO, Martin: Informačný systém pre firmu zaoberajúcu sa rozvozom jedla. [Diplomová práca] – Slovenská technická univerzita v Bratislave. Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave; Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky. – Školiteľ: Ing. Eduard Nemlaha, PhD. – Trnava: MTF STU, 2019. 70 s. Diplomová práca bola vypracovaná ako súčasť inžinierskeho štúdia programu Automatizácia a informatizácia procesov v priemysle na Materiálovotechnologickej fakulte so sídlom v Trnave, Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Obsah tejto záverečnej práce opisuje proces tvorby informačného systému počnúc teoretickými východiskami, ktoré sú potrebné pre technologické zastrešenie opisovanej aplikácie, cez analýzu problémovej oblasti a UML diagramy, v ktorých uvažujem súčasný stav, požiadavky na finálny produkt a možnosti jeho uplatnenia na trhu, dátovú analýzu a tvorbu databázy aplikácie, až po implementáciu systému, jeho používateľského rozhrania a priloženej dokumentácií. Počas písania tejto práce som vychádzal z rôznych zdrojov – vo veľkej časti elektronických kvôli aktuálnosti a faktu, že dokumentácia technológií sa nevydáva v knižnej podobe. Všetky sú uvedené v zozname bibliografických odkazov. Hotový systém, ani jeho zdrojové kódy nie sú priložené k diplomovej práci z dôvodu plánovaného ďalšieho vývoja a jeho komerčného využitia. Kľúčové slová: internet, web, aplikácia, informačný systém, databáza, laravel
Key words:internet, web, aplikácia, informačný systém, databáza, laravel

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited