Apr 3, 2020   8:40 p.m. Richard
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Proposal for Human Resource Management in the context of Age Management in GIMAX Servis, s. r. o.
Written by (author): Ing. Mária Adamčíková
Department: Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)
Thesis supervisor: doc. Ing. Jaromíra Vaňová, PhD.
Opponent:doc. Ing. Marta Kučerová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh riadenia ľudských zdrojov v kontexte vekového manažmentu v GIMAX Servis, s. r. o.
Summary:Cieľom diplomovej práce je návrh riadenia ľudských zdrojov v kontexte vekového manažmentu v spoločnosti GIMAX Servis, s.r.o.. Obsah diplomovej práce pozostáva z teoretickej časti, v rámci ktorej definujeme pojem vekový manažment, jeho princípy, ciele a opatrenia, špecifikujeme jednotlivé skupiny zamestnancov z hľadiska dosiahnutého veku a opisujeme vplyv demografického vývoja na vekový manažment. V analytickej časti sa zameriame na analýzu súčasného stavu využívania vekového manažmentu v spoločnosti GIMAX Servis, s.r.o., navrhneme spôsob riadenia ľudských zdrojov v kontexte vekového manažmentu v spoločnosti GIMAX Servis, s.r.o. formou realizácie projektu a zhodnotíme výsledky, ktoré očakávame po dosiahnutí cieľov, stanovených v navrhovanom projekte. Po ukončení projektu predpokladáme zvýšenie záujmu o problematiku vekového manažmentu, zavedenie vekového manažmentu do riadenia ľudských zdrojov, vytvorenie nových pracovných miest pre znevýhodnené vekové skupiny a prostredníctvom zvýšenej dôvery a spokojnosti zamestnancov udržanie si dostatočnej kvalifikovanej pracovnej sily.
Key words:vekový manažment, generácie, riadenie ľudských zdrojov

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited