Apr 5, 2020   4:37 a.m. Miroslava
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Designing a Sustainable Stabilization Scheme for Employees for Selected Industrial Enterprises
Written by (author): Ing. Miroslava Lamiová
Department: Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)
Thesis supervisor: Ing. Viera Bestvinová, PhD.
Opponent:Ing. Ľubica Mrvová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh udržateľného systému stabilizácie zamestnancov pre vybrané priemyselné podniky
Summary:Cieľom diplomovej práce je navrhnúť udržateľný systém stabilizácie zamestnancov pre vybrané priemyselné podniky. Zároveň tento návrh budeme koncipovať tak, aby bol finančne výhodný pre priemyselné podnik a atraktívny pre zamestnancov. Diplomová práca nie je spracovaná v konkrétnom podniku, ale rieši problematiku stabilizácie zamestnancov vo vybraných priemyselných podnikoch. Cez uvedené príklady dáva obraz o nákladoch, ktoré musia priemyselné podniky vynaložiť na to, aby mali dostatočný počet zamestnancov pre všetky kategórie pracovných pozícií v podniku. Návrhy sú aplikovateľné nielen na vybrané priemyselné podniky, ale na všetky stredne veľké až veľké výrobné podniky na celom území SR. Podkladom pre analýzu boli dotazníky zaslané vybraným priemyselným podnikom, prehľad platov na pracovných pozíciách v týchto priemyselných podnikoch a štatistické údaje Úradu práce sociálnych vecí a rodiny v oblasti nezamestnanosti.
Key words:odmeňovanie, stabilizácia, ľudské zdroje, fluktuácia, motivácia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited