28. 2. 2020  13:26 Zlatica
Akademický informačný systém

Záverečné práce


Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Návrh udržateľného systému stabilizácie zamestnancov pre vybrané priemyselné podniky
Autor: Ing. Miroslava Lamiová
Pracovisko: Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
Vedúci práce: Ing. Viera Bestvinová, PhD.
Oponent:Ing. Ľubica Mrvová, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Návrh udržateľného systému stabilizácie zamestnancov pre vybrané priemyselné podniky
Abstrakt:Cieľom diplomovej práce je navrhnúť udržateľný systém stabilizácie zamestnancov pre vybrané priemyselné podniky. Zároveň tento návrh budeme koncipovať tak, aby bol finančne výhodný pre priemyselné podnik a atraktívny pre zamestnancov. Diplomová práca nie je spracovaná v konkrétnom podniku, ale rieši problematiku stabilizácie zamestnancov vo vybraných priemyselných podnikoch. Cez uvedené príklady dáva obraz o nákladoch, ktoré musia priemyselné podniky vynaložiť na to, aby mali dostatočný počet zamestnancov pre všetky kategórie pracovných pozícií v podniku. Návrhy sú aplikovateľné nielen na vybrané priemyselné podniky, ale na všetky stredne veľké až veľké výrobné podniky na celom území SR. Podkladom pre analýzu boli dotazníky zaslané vybraným priemyselným podnikom, prehľad platov na pracovných pozíciách v týchto priemyselných podnikoch a štatistické údaje Úradu práce sociálnych vecí a rodiny v oblasti nezamestnanosti.
Kľúčové slová:odmeňovanie, stabilizácia, ľudské zdroje, fluktuácia, motivácia

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene