Dec 9, 2019   5:20 p.m. Izabela
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:The proposal of a Sustainable System of Employee Stabilization in Company Železničné opravovne a strojárne Zvolen, a.s.
Written by (author): Ing. Emília Nikelová
Department: Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)
Thesis supervisor: Ing. Ľubica Mrvová, PhD.
Opponent:Ing. Viera Bestvinová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh udržateľného systému stabilizácie zamestnancov v podniku Železničné opravovne a strojárne Zvolen, a.s.
Summary:Cieľom tejto diplomovej práce je navrhnúť udržateľný systém stabilizácie zamestnancov v podniku. V prvej kapitole sa zameriavame na poznanie teoretických vedomostí o vzniku príčin odchodov zamestnancov z podniku, spôsobe motivácie zamestnancov a možnostiach ich stabilizácie. V druhej kapitole sme pomocou informácií získaných rozhovorom s vedúcou personálneho úseku ako aj podkladmi, ktoré nám organizácia poskytla, analyzovali súčasný stav v podniku. Z dostupných informácii a dotazníka sme zisťovali príčiny nespokojnosti ako aj príčiny odchodov zamestnancov. Na základe získaných poznatkov sme v tretej kapitole navrhli udržateľný systém stabilizácie zamestnancov v ŽOS Zvolen, a. s. Posledná kapitola je zhrnutím zistených výsledkov, zhodnotením návrhov a významu vypracovania tejto diplomovej práce.
Key words:motivácia, fluktuácia, stabilizácia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited