Oct 31, 2020   1:21 p.m. Aurélia, pamätný deň - Deň reformácie
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:
Proposal for Sustainable Onboarding Programme of New Employee in Lamelland s.r.o.
Written by (author):
Department:
Thesis supervisor:
Mgr. Ivana Novotná, PhD.
Opponent:
Mgr. Martin Fero, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Návrh udržateľného adaptačného programu novoprijatých zamestnancov v podniku Lamelland, s.r.o.
Summary:
PALÚŠNA, Dominika: Návrh udržateľného adaptačného programu novoprijatých zamestnancov v podniku Lamelland s.r.o., [Diplomová práca]. Slovenská technická univerzita v Bratislave. Materiálovotechonologická fakulta so sídlom v Trnave; Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu; Školiteľ: Mgr. Ivana Novotná, PhD. - Trnava, MTF STU 2019, Kľúčové slová : adaptácia, proces, novoprijatí zamestnanci, personalistika, podnik, udržateľnosť Svojou diplomovou prácou by som rada prispela ku skvalitneniu procesu adaptácie zamestnancov do podniku. Predstava prostredia, do ktorého človek vstupuje a jej porovnanie s realitou považujeme vo väčšine prípadov ako diametrálne rozdielne. Ich odstránenie alebo len priblíženie sa podobnosti zabezpečuje plynulejšie prispôsobenie sa jednotlivca okoliu a naopak. Začlenenie do kolektívu a rýchlejšie zameranie na pracovný proces znamená z hľadiska podniku vysokú perspektívu v podávaní výkonu zamestnanca.
Key words:
udržateľnosť, zamestnanci, adaptácia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited