Jan 20, 2020   10:10 a.m. Dalibor
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Development of mobile application for vehicle control with usage of React Native
Written by (author): Ing. Andrej Dičér
Department: Institute of Computer Science and Mathematics (FEEIT)
Thesis supervisor: Ing. Pavol Bisták, PhD.
Opponent:Ing. Erik Kučera, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Tvorba mobilnej aplikácie pre riadenie vozidla s využitím React Native
Summary:Predložená diplomová práca sa zaoberá návrhom a vývojom mobilnej aplikácie pre ovládanie fyzikálneho modelu vozidla s využitím prostredia React Native. Aplikácia bola vytvorená pre ovládanie modelu vozidla cez BLE (Bluetooth Low Energy) alebo WiFi, podľa výberu používateľa. Pomocou tejto aplikácie je možné ovládať rýchlosť, zatočenie kolies a svetlá na vozidle. Taktiež je možné ovládať stav funkcií „lane assistant“, adaptívny tempomat a inteligentné svetlá. Používateľ môže pomocou aplikácie sledovať merané signály vozidla a obraz z kamery umiestnenej na vozidle. Táto aplikácia bola naprogramovaná pomocou jazyka JavaScript v prostredí React Native a využíva natívne prvky smartfónu ako je akcelerometer alebo bluetooth. Je naprogramovaná tak aby sa dal generovať inštalačný súbor pre Android aj iOS. Práca zahŕňa taktiež serverovú časť, ktorá je spustená na vozidle, GATT server pre ovládanie cez BLE a web server pre ovládanie vozidla cez WiFi.
Key words:React Native, mobilná aplikácia, ovládanie vozidla, Bluetooth Low Energy, WiFi

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited