25. 5. 2020  8:54 Urban
Akademický informační systém

Závěrečné práce


Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Prevádzkové stavy na nesymetrickom prenosovom vedení
Autor:
Pracoviště:
Vedoucí práce:
Oponent:
Ing. Katarína Závodská
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:
Prevádzkové stavy na nesymetrickom prenosovom vedení
Abstrakt:
Cieľom tejto diplomovej práce je analyzovať prevádzkové stavy na nesymetrickom prenosovom vedení z pohľadu prenášaného napätia, prúdu a výkonu. Pomocou programov Matlab a ATP boli namodelované konkrétne typy príkladov nesymetrického prenosového vedenia. Odsimulované boli jednotlivé situácie na vedení ako napríklad rozdielna záťaž na konci dvojsystémového vedenia, vplyv prenášaného jalového výkonu induktívneho a kapacitného charakteru v medziach účinníku 0 – 1, vplyv skratu na jednom systéme vedenia na druhý systém toho istého vedenia a vplyv súbehu stožiarov po dĺžke vedenia, ako ovplyvňuje jedno vedenie druhé vedenie, ak sa ich vzájomná vzdialenosť v súbehu zväčšuje. Výsledky týchto jednotlivých simulácií boli analyzované a vyhodnotené graficky s následným popisom každého typu simulácie zvlášť.
Klíčová slova:
prevádzkové stavy vedenia, analýza výsledkov, straty, modelovanie, úbytky napätia

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně