3. 6. 2020  16:45 Karolína
Akademický informačný systém

Záverečné práce


Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:
Prevádzkové stavy na nesymetrickom prenosovom vedení
Autor: Ing. Vladimír Obselka
Pracovisko:
Vedúci práce:
Oponent:
Ing. Katarína Závodská
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:Prevádzkové stavy na nesymetrickom prenosovom vedení
Abstrakt:Cieľom tejto diplomovej práce je analyzovať prevádzkové stavy na nesymetrickom prenosovom vedení z pohľadu prenášaného napätia, prúdu a výkonu. Pomocou programov Matlab a ATP boli namodelované konkrétne typy príkladov nesymetrického prenosového vedenia. Odsimulované boli jednotlivé situácie na vedení ako napríklad rozdielna záťaž na konci dvojsystémového vedenia, vplyv prenášaného jalového výkonu induktívneho a kapacitného charakteru v medziach účinníku 0 – 1, vplyv skratu na jednom systéme vedenia na druhý systém toho istého vedenia a vplyv súbehu stožiarov po dĺžke vedenia, ako ovplyvňuje jedno vedenie druhé vedenie, ak sa ich vzájomná vzdialenosť v súbehu zväčšuje. Výsledky týchto jednotlivých simulácií boli analyzované a vyhodnotené graficky s následným popisom každého typu simulácie zvlášť.
Kľúčové slová:
prevádzkové stavy vedenia, analýza výsledkov, straty, modelovanie, úbytky napätia

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene