Feb 25, 2020   7:48 p.m. Frederik
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Monitoring of manual gear with force compliant robot
Written by (author): Ing. Marek Buday
Department: Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)
Thesis supervisor: prof. Ing. František Duchoň, PhD.
Opponent:Ing. Jozef Rodina, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Sledovanie kvalitatívnych vlastností radenia manuálnej prevodovky pomocou silovo poddajného robota
Summary:Hlavnou témou našej práce je vytvorenie pracoviska pre testovanie kvalitatívnych vlastností manuálnych 5 stupňových prevodoviek. Prvým krokom k úspešnej realizácií práce je prieskum trhu, analýza a porovnanie silovo-poddajných robotov od rôznych výrobcov a výber najvhodnejšieho robota podľa parametrov. Ďalším cieľom práce je vytvorenie aplikácie pre riadenie silovo-poddajného robota vo vývojovom prostredí KUKA Sunrise WorkBench v programovacích jazykoch Java a XML. Zber nameraných dát zabezpečuje desktopová aplikácia naprogramovaná v programovacom jazyku Java, ktorá zabezpečuje komunikáciu medzi robotom, PC a databázou. Podľa naučených dráh pri pôsobení meniacich sa síl a krútiacich momentov v jednotlivých kĺboch robota zapisujeme do databázy namerané údaje zo snímačov robota. Výsledkom našej práce je databáza nameraných dát radenia všetkých rýchlostí prevodovky a pozorovanie zmien charakteristiky radenia pri veľkom počte meraní. Z dát bude možné pozorovať opotrebovanie prevodovky, prípadnú predikciu poruchy.
Key words:databáza , manuálna prevodovka, robot, kvalita

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited