Dec 14, 2019   2:52 a.m. Branislava, Bronislava
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Bridge built by incremental launching technology near Prešov
Written by (author): Ing. Jakub Gašpárek
Department: Department of Concrete Structures and Bridges (FCE)
Thesis supervisor: doc. Ing. Peter Paulík, PhD.
Opponent:Ing. Andrej Prítula, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Vysúvaný most pri Prešove
Summary:GAŠPÁREK, Jakub: Vysúvaný most pri Prešove. [Diplomová práca]. Slovenská technická univerzita v Bratislave. Stavebná fakulta. Vedúci práce: doc. Ing. Peter Paulík, PhD. Bratislava: SvF STU KBKM, 2019. Cieľom diplomovej práce je podrobný statický výpočet hornej stavby mosta SO-206L južného obchvatu D1 mesta Prešov budovaného technológiou vysúvania. V ďalšej časti práce je technická správa a návrh hornej stavby mosta pozostávajúci z výpočtu zaťaženia pôsobiaceho na mostnú konštrukciu, návrh centrického predpätia potrebného vo fáze vysúvania konštrukcie, návrh voľne vedených zdvíhaných káblov v komore mosta, výpočet potrebnej trakčnej sily v hydraulických lisoch na vysunutie konštrukcie a overenie správania krajnej podpery L15 počas poslednej fáze vysúvania.
Key words:vysúvaný most, predpätie, statický výpočet

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited