Oct 31, 2020   3:39 p.m. Aurélia, pamätný deň - Deň reformácie
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
Conversion of kindergarten into an art school and a community center
Written by (author):
Department: Department of Building Structures (FCE)
Thesis supervisor:
Opponent:
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Prestavba materskej školy na umeleckú školu a komunitné centrum
Summary:Predmetom tejto diplomovej práce je vypracovanie návrhu stavebnotechnickej renovácie materskej školy v Bajerovciach, tak aby vyhovovala platnej legislatíve v oblasti tepelnej techniky a hygienických požiadaviek. Zároveň dôjde k zmene užívania hospodárskej časti objektu na komunitné centrum. Táto práca predstavuje určitú časť projektovej dokumentácie v stupni pre stavebné povolenie. V praktickej časti sú posúdené teplotechnické a svetlotechnické požiadavky pre materskú školu. Posudky analyzujú vybrané časti obálky budovy z hľadiska energetického hodnotenia, a taktiež je hodnotené denné osvetlenie. Jednotlivé konštrukcie sú riešené pre pôvodný a pre nový stav.
Key words:
prestavba, renovácia, Obnova vidieka, materská škola, komunitné centrum

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited