Jan 24, 2020   7:02 a.m. Timotej
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Design and control of a motion-latching system for sealing of oil wells
Written by (author): Ing. Michal Kováč
Department: Institute of automation, measurement and applied informatics (FME)
Thesis supervisor: doc. Ing. Martin Gulan, PhD.
Opponent:Ing. Gabriel Batista, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh a riadenie pohybovo-aretačného systému zariadenia na uzatváranie ropných vrtov
Summary:Diplomová práca sa zoberá návrhom a riadením laboratórneho modelu pohybovo-aretačného systému určeného na testovanie sekvencií riadenia reálneho systému pracujúceho v ropných vrtoch. Hlavným cieľom práce je návrh konštrukcie laboratórneho modelu, návrh riadiacej dosky plošných spojov a samotné riadenie celej sústavy. Práca je rozdelená na teoretickú a praktickú časť. Teoretická časť diplomovej práce je zameraná na priblíženie problematiky a charakteristiku základných poznatkov týkajúcich sa uzatvárania ropných vrtov. Praktická časť diplomovej práce sa zaoberá konštrukčným návrhom prototypu pohybovo-aretačného systému, návrhom dosky plošných spojov a návrhom riadenia systému implementovanom v jazyku C na mikropočítač. V závere diplomovej práce sú zhrnuté dosiahnuté výsledky a načrtnuté návrhy na zlepšenie systému. Navrhnutý laboratórny model bude používaný na testovanie v laboratórnych podmienkach ako zdroj informácií pri ďalšom výskume zariadenia a jeho aplikácie do reálnych podmienok.
Key words:pohybovo-aretačný systém, PLASMABIT®, laboratórny model, mikropočítač, PI regulátor

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited