Jan 24, 2020   6:12 a.m. Timotej
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Design of a web application for operating and monitoring of a laboratory HVAC system
Written by (author): Ing. Richard Köplinger
Department: Institute of automation, measurement and applied informatics (FME)
Thesis supervisor: doc. Ing. Martin Gulan, PhD.
Opponent:Ing. Tomáš Volenský, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Tvorba webovej aplikácie pre obsluhu a monitorovanie laboratórneho HVAC systému
Summary:Diplomová práca sa zaoberá návrhom a realizáciou webovej aplikácie ako súčasti SCADA systému, v ktorom plní funkciu HMI. Jej hlavným cieľom je poskytnúť intuitívne užívateľské rozhranie na obsluhu a monitorovanie laboratórneho HVAC systému, ktoré bude vhodne vizualizovať priebehy procesov a správanie sa aktívnych prvkov systému. Výsledkom práce je webová aplikácia postavená na moderných technológiách ako Angular a Node.js, ktorá bola nasadená na počítač obsluhujúci laboratórny HVAC systém. Aplikácia bola otestovaná počas reálnych experimentov so systémom. Výstupy z testovania aplikácie sú odprezentované v závere práce.
Key words:Single-page aplikácia, Angular, Node.js, Web HMI, SCADA, HVAC

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited